Overslaan naar content

Corné van Halum

nieuwe directeur PharmaPartners Farmacie

Corné van Halum is in oktober 2021 gestart als de nieuwe directeur PharmaPartners Farmacie. Van Halum was de afgelopen periode al interim-directeur en volgt Sander de Jong nu blijvend op. “Onze software moet apothekers ontzorgen, zodat zij hun waardevolle rol binnen de zorg ook in de toekomst goed kunnen uitoefenen.” Hoe Van Halum dat wil bereiken? “Nog intensiever met klanten samenwerken en tot een goede balans tussen verbeteren en vernieuwen komen. Alleen zo komen we tot een intuïtiever, overzichtelijker product, waarmee u zich gesteund voelt.”

Corné van Halum

Die steun is hard nodig volgens Van Halum: “Aan de ene kant heeft de zorg enorme uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het personeelstekort, de toenemende vraag naar zorg en de bijbehorende zorgkosten. Aan de andere kant kan de zorgfunctie van de openbare apothekers sterker worden ingezet, want zij bieden als medicatiespecialist juist verlichting in de uitdagingen van de eerstelijns zorg.”

Afstappen van de status quo

Na zijn studie Bedrijfskundige Informatica startte Van Halum als stagiaire bij PharmaPartners. Vanaf dat moment en in alle functies die volgden, deed Van Halum veel kennis op van alle PharmaPartners-producten en van de eerstelijns gezondheidszorg. Ook liet hij in zijn functies binnen PharmaPartners zien dat hij graag een helpende hand biedt. Zo startte hij in 2007 als Customer Support-medewerker bij PharmaPartners. Verder zorgde hij in 2015 als manager Customer Support Farmacie samen met zijn team voor een keerpunt in de klantontevredenheid. In 2018 was hij een van de collega’s die de verdeling van de afdeling (business unit) Farmacie in grote ketens en individuele apotheken leidde, waarbij hijzelf zich richtte op de individuele apotheken. Zo kon hij samen met de andere collega’s van de nieuwe business unit Farmacie nog beter voorzien in de specifieke behoeftes die individuele apothekers hebben op het gebied van software en service.

“De manier waarop wij apothekers en huisartsen ondersteunen vanuit PharmaPartners, beïnvloedt indirect de eerstelijns zorg in Nederland. Ons werk heeft daardoor veel impact en relevantie. Zo blijkt dat een groot deel van alle geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames te vermijden is. Als een apotheker dankzij Pharmacom zijn medicatiebewaking goed kan regelen, voorkomt hij zo dat patiënten onnodig in het ziekenhuis terecht komen.”

Aandacht voor zorg van de apotheker

“Overigens is dit slechts een van de voorbeelden van waarom de apotheek van onschatbare waarde is binnen de zorg. Hoewel sommige patiënten denken van wel, is de apotheek nooit alleen maar een plek geweest waar je je medicijnen ophaalt. Apothekers leveren veel meer diensten. Het zijn medicatiespecialisten die met Pharmacom altijd beschikken over actuele, correcte en volledige informatie én hun patiënten goed kennen.”

“Heel veel zaken hebben apothekers al zo efficiënt mogelijk geregeld. Wel is het des te belangrijker dat de apotheker zijn rol als zorgverlener kan pakken, met alle uitdagingen in de zorg, een bekostiging voor apotheken die ook aansluit bij hun zorgfunctie en huisartsen die alleen maar zwaarder belast worden. Hiervoor moet naast de logistieke taken van de apotheker ook aandacht zijn voor de zorg die zij verlenen in het verlengde van de huisarts.”

Win-winsituatie

“Die nadruk verschuift als de logistiek slim is geautomatiseerd en apothekers zo meer tijd kunnen besteden aan hun zorgtaken.” Een win-winsituatie want zo wordt een gedeelte van de druk bij huisartsen weggenomen en vergroten we het bestaansrecht van apothekers. Van Halum: “Het laatste wat we willen is dat alle waarde die apothekers bieden, wegvalt doordat partijen als Amazon en Bol.com alle medicijnen leveren. Het is dan wachten tot de eerste patiënten vanwege verkeerd medicijngebruik in het ziekenhuis belanden.”

Maar hoe komen apothekers aan de tijd en ruimte om deze rol te pakken? De apotheekprocessen worden steeds uitgebreider, patiënten vragen apotheken ook online hun diensten aan te bieden en meer personeel is er niet. “Tel daar de druk op hun marges bij op en een apotheker is al snel geneigd de uitgaven aan ICT te verlagen”, vertelt Van Halum. “Juist ICT biedt een uitkomst in deze situatie. Met de juiste software automatiseert een apotheek processen en voegt via andere (ICT-)diensten waarde toe. Elke apotheek kan bijvoorbeeld in de basis met de combinatie van Pharmacom en MijnGezondheid.net en MedGemak direct een online apotheek zijn en zo extra van waarde zijn voor haar patiënten.” Natuurlijk blijft hierin nog ruimte voor verbetering en daarom blijven we onze software ook altijd verder ontwikkelen. “Zo leveren we in 2022 de nieuwe communicatiemodule in Pharmacom als belangrijk onderdeel van de online farmacie. Hiermee kunt u als apotheek direct met uw patiënt communiceren vanuit Pharmacom via MedGemak en MGn.”

Korte lijn met de klant

Wat de juiste software is en welke vernieuwingen apotheken nodig hebben, weten klanten zelf het beste. “Natuurlijk blijven we dus continu samen met klanten kijken naar wat zij nodig hebben en hoe we dat kunnen vormgeven. Het liefste doe ik dat nog meer dan we al deden. U mag mij dus ook altijd persoonlijk bellen via 06 51 08 81 59.” In het verleden heeft Van Halum vanuit deze gedachte het Innovatieplatform mede opgericht. “Dit platform biedt ons en onze klanten de ruimte om nog intensiever samen te werken. Alleen zo komen we tot een intuïtiever, overzichtelijker product, waarmee u lekker werkt.” Hierbij is het niet de bedoeling Pharmacom opnieuw te bouwen. Van Halum: “Pharmacom is nu een heel betrouwbaar en veilig product en u mag van ons verwachten dat we betrouwbaar en stabiel blijven. We zorgen met het stevige fundament van Pharmacom voor continuïteit. Daarnaast willen we onze software intuïtiever en overzichtelijker maken, zodat u prettig en fijn werkt in uw apotheek.”

De volgende fase van onze ICT

“Wat we wél doen is alles dat we beetpakken op een eenvoudige en intuïtieve manier vormgeven, zodat apotheken hun proces zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren en aan alle wet- en regelgeving voldoen. Daarbij moet ICT de apotheken ondersteunen in het uitbreiden van hun zorgfunctie via nieuwe mogelijkheden.” “De afgelopen periode hebben we daarom onder andere zowel de patiënt-onderhoudsschermen verbeterd als een nieuwe module in Pharmacom beschikbaar gesteld: het Patiënt Dashboard. Deze module geeft in één overzichtelijk scherm alle relevante, zorginhoudelijke en logistieke informatie van de patiënt weer.” Van Halum benadrukt: “Het één kan niet zonder het ander: we moeten onderhouden én vernieuwen. Wat we allemaal onderhouden en vernieuwen kunt u altijd teruglezen via onze online, interactieve roadmap.”