Overslaan naar content

Testboostweek

In de laatste week van april heeft de ‘R&D Testboostweek’ plaatsgevonden. Tijdens deze week hebben de ontwikkelteams van alle business units de krachten gebundeld en zich een week lang gefocust op het versnellen en verbeteren van de testwerkzaamheden. In dit artikel lees je de ervaringen van enkele betrokkenen. Zij vertellen je graag meer over de mooie resultaten die zij in de Testboostweek hebben behaald.

Softwareontwikkelaar aan het werk

Samenwerking tussen de business units

Mark van Kessel (Manager R&D Huisartsenzorg) was één van de organisatoren van de Testboostweek. Tijdens de kick-off op maandagochtend heeft Mark een presentatie gegeven over de historie en het belang van testen. Om zo veel mogelijk kennis te delen, is er gekozen voor een business unit overstijgende aanpak. “Een week lang hebben we alle krachten gebundeld en hebben we met elkaar stilgestaan bij kwaliteit”, vertelt Mark. “Door aandacht te besteden aan de werkwijzen en constructen van de verschillende teams, hebben we veel van elkaar kunnen leren en zijn we tot nieuwe inzichten gekomen. Daarnaast is er tijdens de testboostweek ook veel aandacht geweest voor security. Veilige software begint immers bij het testen. Zo is er ingegaan op beschikbare security tools en heeft een gastspreker van Securify een interactieve presentatie gegeven over veilige code.”

De business unit overstijgende aanpak is de betrokkenen goed bevallen. Ton Sanders (Testspecialist eHealth) vond het leuk om een kijkje in de keuken te krijgen bij de andere business units: “Door gezamenlijk op te trekken kun je enorm veel van elkaar leren. Het is gaaf om te zien waar anders teams mee bezig zijn.” Jan van Uijen (Testspecialist Huisartsenzorg) is het hiermee eens: “Normaal is er toch wat minder contact tussen de verschillende business units. Deze week was de perfecte gelegenheid om elkaar op te zoeken.

Met een week focus op één onderwerp maak je echt stappen

Het idee voor deze focusweek kwam voort uit de wens om testwerkzaamheden te versnellen en de kwaliteit hiervan te verhogen. De focus lag hierin op de automatisering van testen. “Hoe meer en hoe beter we testen, hoe sneller we kunnen leveren aan onze klanten en de kwaliteit verhogen”, vertelt Mark. “Uniek aan deze week was dat de ontwikkelteams vervolgens zelf mochten kiezen met welke onderwerpen zij aan de slag gingen.”

Door deze eigen inbreng ontstond er ruimte om aan de slag te gaan met ondergeschoven kindjes; onderwerpen waar normaal gesproken niet altijd tijd voor is. “Door zelf te kunnen bepalen wat belangrijk is en een week lang ongestoord aan iets te kunnen werken, los je in relatief korte tijd veel problemen op. De resultaten die hieruit voortkomen kunnen we vervolgens ook weer elders toepassen”, vertelt Ton.

Jan is tijdens de testboostweek bezig geweest met performance testen en heeft daarnaast ook een presentatie gegeven over testautomatisering: “Momenteel gebruiken we al loadtesten. Dit zijn testen die meten hoe een applicatie werkt onder een bepaalde werkbelasting, bijvoorbeeld 10.000 gebruikers die dezelfde handeling uitvoeren. De test meet of de software dit aankan. Tijdens de testboostweek hebben we uitgeprobeerd of we deze testen kunnen intensiveren. De bevindingen hiervan kunnen we nu gaan inzetten in de praktijk.”

Smaakt naar meer

Op de laatste dag van de testboostweek hebben alle teams een presentatie gegeven over hun behaalde resultaten. Dit varieerde van het optimaliseren van bestaande testscripts tot het opstellen van nieuwe, efficiëntere testscripts. Alles stond in het teken van het versnellen en robuuster maken van de testwerkzaamheden. Mark: “Het was ontzettend leuk om te zien hoe iedereen samen bezig is geweest. Iedereen heeft zijn bijdrage geleverd en er zijn echt mooie stappen gezet. Mark, Ton en Jan zijn het erover eens dat een themaweek als deze zeker voor herhaling vatbaar is: “Met een week volle focus op één onderwerp boek je snel resultaat. Iedereen is in dezelfde mindset, waardoor je in korte tijd veel stappen zet. Er valt op allerlei vlakken nog genoeg winst te behalen en een week als deze biedt de ruimte om zaken die normaal gesproken blijven liggen goed uit te werken. Dit komt de kwaliteit van onze producten zeer ten goede.”